• Kinga Stanisławska

  Kinga Stanisławska

  Managing Partner, Founder

 • Marzena Bielecka

  Marzena Bielecka

  Managing Partner, Founder

 • Marcin Borecki

  Marcin Borecki

  Partner

 • Elżbieta Obrębowska

  Elżbieta Obrębowska

  Marketing and Investor Relations Manager

 • Julita Zawadzka

  Julita Zawadzka

  Office Manager, Legal and Accounting

 • Magda Pękalska

  Magda Pękalska

  Venture Partner

 • Bartłomiej Makuch

  Bartłomiej Makuch

  Junior Analyst

 • Magda Olczak

  Magda Olczak

  Investment Manager

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

www.kfk.org.pl

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Kontakt

office@evf.com.pl

al. Przyjaciół 6/7, 00-565 Warszawa