• Proces + FAQ VC

  Proces + FAQ VC

  Poznaj zasady VC

Jak przebiega proces inwestycyjny?

Proces - infografika
Proces - infografika

 • 1. Podstawowe hasła

  Badanie spółki (due diligence)

  Źródło: http://www.psik.org.pl/slowniczek.html

  Dogłębna analiza i ocena wszystkich obszarów funkcjonowania spółki, która ma się stać przedmiotem inwestycji funduszu private equity / venture capital.

  Dezinwestycja, wyjście z inwestycji (exit, divestment)

  Sprzedaż papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu funduszu private equity / venture capital. Pośród metod wyjścia z inwestycji wyróżnia się:

  • sprzedaż inwestorowi branżowemu,
  • ofertę publiczną (w tym pierwszą ofertę publiczną),
  • sprzedaż innemu funduszowi private equity / venture capital,
  • sprzedaż instytucji finansowej,
  • umorzenie akcji przez spółkę i wypłatę inwestorowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia,
  • likwidację spółki.

  Faza ekspansji (expansion capital) - etap finansowania

  Finansowanie wzrostu i rozwoju spółki, zarówno po, jak i przed osiągnięciem progu rentowności. Kapitał tego typu może zostać spożytkowany na: finansowanie zwiększenia mocy produkcyjnych, rozwój rynku lub produktu, bądź też finansowanie kapitału obrotowego.

  Faza startu (start-up) - etap finansowania

  Faza obejmująca finansowanie rozwoju produktu i wstępnego marketingu. Spółki korzystające z tego typu finansowania mogą być w trakcie tworzenia lub na progu działalności, jednak przed sprzedażą produktu na znaczącą skalę.

  Faza zasiewu (seed stage) - etap finansowania

  Finansowanie wstępnych, potencjalnie zyskownych pomysłów, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Środki z reguły przeznaczone są na: badania, ocenę i rozwój pomysłu do fazy komercyjnej.

 • 2. Dlaczego PE/VC?

  Źródło: http://www.psik.org.pl/dlaczego-pevc.html

  Inwestor VC staje się wspólnikiem – bierze na siebie ryzyko inwestycji wspólnie z innymi właścicielami firmy.

  Jego cel jest taki sam jak cele innych właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa: rozwój firmy i znaczący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat. Inwestor VC na tym właśnie zarabia i wie jak to robić, ma bowiem doświadczenie w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw. Starannie kalkuluje ryzyko, ale gotów jest inwestować w takie przedsięwzięcia, które nie mają szans na uzyskanie kredytu. Korzystanie z venture capital nie jest obciążone spłatami odsetek. Fundusz VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy spółki – gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji).

 • 3. Czym jest growth capital?

  Źródło: http://www.investopedia.com/terms/c/capital-growth.asp

  Capital growth is the increase in value of an asset or investment over time.

  Capital growth is measured on the basis of the current value of the asset or investment, in relation to the amount originally invested in it. Capital growth is one of the most fundamental investment objectives for investors. It generally connotes a higher appetite for risk as opposed to an income objective, which may denote lower risk tolerance. Capital growth can also be classified into moderate growth and high growth. In the equity realm, the former would include blue chips while the latter would encompass speculative investments. Also known as capital appreciation.

 • 4. Jakie dokumenty przygotować?

  Źródło: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,10107192,Jak_uwiesc_inwestora____dokumentami.html

  Zbliżoną funkcję pełni przygotowywany przez start-up dokument zwany „teaserem”.

  W obu przypadkach zawarte w nich informacje stanowią streszczenie tego, co powinien zawierać profesjonalny biznesplan. Dokument obejmuje:

  • streszczenie projektu,
  • problem, który chcemy rozwiązać, i nasze rozwiązanie,
  • model biznesowy, źródła i prognozy przychodów,
  • marketing i sprzedaż,
  • konkurencję i naszą przewagę konkurencyjną,
  • zespół,
  • aktualny status prac, dostęp do dema produktu, jeśli takie istnieje,
  • główne czynniki ryzyka,
  • nakłady inwestycyjne i wielkość poszukiwanego kapitału.
 • 5. Czym jest EBITDA?

  Źródło: http://www.private-equity.pl/co-to-jest-ebitda.php

  EBITDA to „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, co oznacza zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją.

  EBITDA odzwierciedla wynik z szeroko pojętej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, na który składa się zarówno wynik z działalności podstawowej, jak i działalności innej niż podstawa, przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego i niematerialnego (WNiP).

  EBITDA to EBIT plus Amortyzacja środków trwałych (materialnych i niematerialnych)

 • 6. Szacowanie wielkości rynku

  Źródło: http://www.private-equity.pl/top-down-i-bottom-up-czyli-szacowanie-wielkosci-rynku-docelowego-firmy.php

  Przedsiębiorca, który zamierza dokonać oszacowania wielkości rynku docelowego firmy ma do wyboru dwa podstawowe podejścia:

  • Top-down

  W podejściu „Top-down” („z góry na dół”) analizę rozpoczyna się od rynku docelowego w szerokim ujęciu, np. na poziomie globalnym, regionalnym czy też krajowym, […]. Najczęściej, przedsiębiorca nie będzie miał dostępu do danych rynkowych dotyczących konkretnego produktu czy usługi, co oznacza, iż będzie musiał przeprowadzić analizę samodzielnie.

  • Bottom-up

  Przykładowo, dystrybutor kawy typu „fair-trade” zakłada, iż kawę może sprzedawać tylko poprzez określony typ sklepów i kawiarni, których jest w Polsce około 12 tysięcy. Dystrybutor zakłada, że tylko 50% z tych placówek zgodzi się na współpracę. Następnie, dystrybutor, po analizie rynku, przyjmuje założenia dotyczące przeciętnych ilości kawy, która jest sprzedawana w poszczególnych typach placówek (sklep czy kawiarnia), lokalizacji placówek, sezonowości, ceny jednostkowej itp. Po wprowadzeniu szeregu takich założeń, dystrybutor jest w stanie oszacować ilość kawy, która może być sprzedana każdego miesiąca oraz przychód, który będzie mogła uzyskać jego firma.

 • 7. Wycena – pre-money i post-money

  Źródło: http://www.investopedia.com/ask/answers/114.asp

  Pre-money refers to a company’s value before it receives outside financing or the latest round of financing, while post-money refers to its value after it gets outside funds or its latest capital injection.

  Suppose that an investor is looking to invest in a hi-tech startup. The entrepreneur and the investor both agree that the company is worth $1 million and the investor will put in $250,000.

  The ownership percentages will depend on whether this is a $1 million pre-money or post-money valuation. If the $1 million valuation is pre-money, the company is valued at $1 million before the investment and after investment will be valued at $1.25 million. If the $1 million valuation takes into consideration the $250,000 investment, it is referred to as post-money.

 • 8. Czym jest NDA?

  Źródło: http://www.investopedia.com/terms/n/nda.asp

  A non-disclosure agreement (NDA) is a legal contract between two or more parties that signifies a confidential relationship exists between the parties involved.

  The confidential relationship often will refer to information that is to be shared between the parties but should not be made available to the general public.

 • 9. Private equity and innovation

  Źródło: Frontier Economics, Exploring the impact of private equity on economic growth in Europe, Maj 2013, str. 50

  In relation to the first of these, a positive outcome of private equity activity derives from the influence that improved management has on promoting greater innovation.

  Private equity firms foster innovation and successful patenting: directly, by allocating more funds to research and development for new products and processes
  in the investee companies, and indirectly, by supporting start-up young firms, which tend to be more innovative than the average firm. These activities
  lead to significant uplift in European innovation:

  • Estimates show that, in some sectors, €1 of private equity finance can be up to nine times more effective in patent production than €1 of non-private equity finance on patent production.
  • The patents granted to private equitybacked firms over five years to 2011 are worth up to €350bn, or twice the total amount of private equity investment during the same period.
  • It is estimated that private equity-backed enterprises account for up to 12% (ca. 116,000) of total patents across 12 European countries. And it is estimated that the average economic
   value of a patent is €3m.

  Link:  http://www.frontier-economics.com/documents/2014/04/exploring-the-impact-of-private-equity-on-economic-growth-in-europe-frontier-report.pdf

 • 10. Helping firms internationalise

  Źródło: Frontier Economics, Exploring the impact of private equity on economic growth in Europe, Maj 2013, str. 46

  There is extensive academic evidence emphasising that smaller and newer firms may face problems in internationalising due to lack of human capital or funding.

  Private equity firms can play a significant role in helping investee companies to overcome these hurdles in two key respects.

  • Firstly, private equity firms’ active participation in the management of investee companies can provide both strategic and operational guidance on entering foreign markets.
  • Secondly, they provide additional funding for internationalisation efforts.

  Given the importance of internationalisation in a globalised economy, it is perhaps surprising that limited attention has been directed towards private equity investors’
  role in the internationalisation efforts of portfolio companies to date. However, a selection of studies and evidence points to a number of impacts that private equity has
  on businesses in introducing pre-conditions that are fundamental to internationalise effectively.

  Link: http://www.frontier-economics.com/documents/2014/04/exploring-the-impact-of-private-equity-on-economic-growth-in-europe-frontier-report.pdf

 • 11. VC and PE Funds Do Build Businesses

  Źródło: http://graziadiovoice.pepperdine.edu/vc-and-pe-funds-do-build-businesses-says-new-pepperdine-study/

  A new study by Graziadio School professors John Paglia andAugus Maretno Harjoto looked at the effects of private equity and venture capital financing among just over 6,800 small and mid-size business establishments from 1995 to 2009 to find that, after a financing event:

  • Private equity-backed establishments generated 129% more revenue growth and 257% more employment growth than their non-PE backed counterpart, and
  • Venture capital-backed companies generated 846% more revenue growth and 608% more employment growth than their non-VC backed counterparts.

  At the same time, the study reveals that minority, female, and foreign owners are less likely to receive PE financing (12.6%, 3.6%, and 38.8%, respectively) as well as VC financing (34.7%, 22.5%, and 45.6%).

 • 12. Exploring the success of VC backed companies

  Źródło:http://www.bvca.co.uk/ResearchPublications/ResearchReports/ExploringthesuccessofVCbackedcompanies.aspx

  The report produced by Experian for the BVCA – tracked the performance of a sample of companies backed by venture capital (VC) since 2006, and compared it with a benchmark sample of comparable companies, based on size and sector.

  Key findings include:

  • Venture capital-backed businesses showed stronger turnover growth between 2006 and 2010 than other enterprises, with VC-backed companies trebling sales compared with more modest growth at comparable companies. Profit growth was also stronger at VC-backed businesses.
  • Job creation was also much stronger within VC-backed companies, with an 80% rise in employment over the four year sample period. In comparison, other enterprises saw very little change in overall employment numbers.
  • Overall, gross profit margin at VC-backed companies was broadly comparable with other enterprises. Turnover per employee – a proxy for productivity – was also broadly similar over the sample period as a whole.

  Adam Swash, Head of Strategy and Research at Experian, said: "This report shows the impact venture capital can have and shows the importance of venture capital has for the future growth of UK plc."

  Pełny raport: http://www.bvca.co.uk/Portals/0/library/Files/News/2012/2012_0006_experian.pdf

 • 13. Six Classic Ways to Crash Your Company

  Źródło: http://www.inc.com/magazine/201209/kimberly-weisul/speed-traps-managing-fast-growth.html

  Every fast-growth company eventually runs into at least one of these all-too-common obstacles. How you handle them can make the difference between success and high-speed smashup.

  What kinds of obstacles do fast-growth companies encounter? Gary Kunkle, an economist and research fellow at the Edward Lowe Foundation’s Institute for Exceptional Growth Companies, has long wondered the same thing. To get deeper inside what makes successful (and unsuccessful) businesses tick, Kunkle has constructed a vast database of some 45 million workplaces. He has collected more than 250 data points on each of those companies and can sort them by more than 400 factors, such as industry, size, and location.

  We asked Kunkle to help us identify the challenges that all fast-growing businesses face. They’re listed below, along with case studies showing how current Inc. 500 entrepreneurs managed to overcome them. If you plan to join the Inc. 500, you can expect to encounter these traps, too. The secret is not to let them slow you down.

  • 1. Your Business Outgrows Its Staff
  • 2. You Wait Too Long to Hire
  • 3. Your Business Lacks the Right Systems
  • 4. You Run Out of Money
  • 5. You Can’t Keep Up With Demand
  • 6. The Problem Is You

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund ASI został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

pfrventures.pl

PFR Ventures

Kontakt

office@evf.com.pl

ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa
Budynek Agory

Informacje prawne

Jesteśmy Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną przez KNF do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Copyright © 2016 Experior Sp. z o.o. Venture Fund I ASI SKA - All rights reserved

Polityka prywatności / Polityka cookies