• O Funduszu

  O Funduszu

  Experior Venture Fund

1

Experior Venture Fund został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK). Środki finansowe zainwestowane przez KFK pochodzą z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2

Kapitalizacja funduszu wynosi

80 mln. złotych

Udział Krajowego Funduszu Kapitałowego wynosi połowę wkładu, natomiast pozostała część pochodzi od inwestorów prywatnych.

3

Zespół Funduszu posiada łącznie wieloletnie doświadczenie w inwestycjach bezpośrednich (venture capital / private equity), pozyskiwaniu finansowania dla spółek, wsparciu i zarządzaniu strategicznym oraz rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych, a także w nadzorze właścicielskim.

Zainwestowane przez nas środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału własnego spółki.

Fundusz nie finansuje wykupu udziałów / akcji od obecnych właścicieli spółki.

 • Jesteśmy zainteresowani obejmowaniem pakietów mniejszościowych lub niewiele większych niż 50% (przy zachowaniu odpowiednich praw korporacyjnych).
 • Interesuje nas średnioterminowy horyzont inwestycyjny – wynoszący 3-5 lat.
 • Skupiamy się na spółkach technologicznych

Dostarczamy kapitał na rozwój firmom, które:

 • posiadają wysokiej jakości zespół zarządzający z silną motywacją
 • posiadają utrzymywalne przewagi konkurencyjne i jasną propozycję wartości dla klienta
 • są globalne i skalowalne
 • są na etapie wzrostu / ekspansji
 • mają trakcje / potencjał generowania znacznych środków pieniężnych

Obok wsparcia finansowego, EVF oferuje pomoc w wielu obszarach merytorycznych, która ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału spółek portfelowych, m.in.:

 • budowanie strategii oraz planów rozwoju
 • wprowadzanie nowych produktów
 • rozwój kanałów dystrybucji
 • nawiązywanie współpracy z partnerami strategicznymi
 • usprawnianie procesów wewnętrznych
 • wzmocnienie kadry kierowniczej
 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania dłużnego
 • pomoc w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz joint ventures
 • wejście na nowe rynki geograficzne

 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Invest Europe
 • Digital Ocean
 • Firmy Rodzinne
 • Vital Voices
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
 • Konfederacja Lewiatan
 • KFK
 • Swiss
 • Aip
 • Znane Ekspertki

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund ASI został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

pfrventures.pl

PFR Ventures

Kontakt

office@evf.com.pl

ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa
Budynek Agory

Informacje prawne

Jesteśmy Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną przez KNF do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Copyright © 2016 Experior Sp. z o.o. Venture Fund I ASI SKA - All rights reserved

Polityka prywatności / Polityka cookies