Administratorem niniejszej witryny jest Experior Sp. z o.o. Venture Fund I Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000457045 („Experior Venture Fund”). Kapitał zakładowy: 451 161,00 zł (w tym kapitał wpłacony: 451 161,00 zł).

Experior Venture Fund kładzie ogromny nacisk na ochronę danych swoich klientów, jak również osób odwiedzających niniejszą witrynę.

Korzystając z zasobów niniejszej witryny pozostają Państwo anonimowi. Jedyne informacje, jakie zbieramy w związku z Państwa odwiedzinami na naszej witrynie, to informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony jak również informacje o liczbie nowych użytkowników. Dla uzyskania powyższych informacji wykorzystujemy mechanizm „cookies”, czyli tzw. ciasteczek, które są zapisywane na Państwa komputerach. W celu sprawdzania ilości osób odwiedzających naszą witrynę wykorzystujemy również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP Państwa komputerów są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Więcej informacji w "Polityce cookies".

Experior Venture Fund w bardzo poważny sposób traktuje bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej, jak również poufność korespondencji prowadzonej ze swoimi klientami. W związku z powyższym dbamy o to, aby informacje o naszych klientach nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy Państwa, że Państwa adresy poczty elektronicznej są wykorzystywane wyłączenie w celu kontaktu z Państwem.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Experior Sp. z o.o. Venture Fund I Spółka Komandytowo Akcyjna („Experior Venture Fund”) z siedzibą w Warszawie. Wszelkie materiały oraz informacje („Zawartość strony www”) są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawartość strony www ma charakter ogólny i nie należy jej rozumieć, jako odnoszącej się do konkretnych sytuacji i kierowanej do oznaczanego adresata. Zawartość strony www jest aktualna wyłącznie na dzień zamieszczenia informacji i może nie być aktualna, prawdziwa bądź kompletna w dniu uzyskania dostępu do niej. Zawartość strony www może być w każdym momencie zmodyfikowana lub uaktualniona bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Experior Venture Fund, ani żaden z podmiotów stowarzyszonych i powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z jakimikolwiek szkodami wynikającymi z wykorzystania Zawartości strony www bądź materiałów, do których Zawartość strony www zawiera odnośniki.

Osoba wchodząca na niniejszą stronę wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności oraz pokrycie wszelkich kosztów wynikających z potencjalnych strat, wydatków oraz roszczeń wobec Experior Venture Fund, podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców, partnerów, pracowników i innych przedstawicieli mogących powstać na skutek uzyskania przez osobę wchodzącą dostępu do strony oraz wykorzystania Zawartości strony www.

Zawartość strony www może zawierać odnośniki (linki) do stron podmiotów trzecich lub zawierać informacje, których źródłem są podmioty trzecie.  Experior Venture Fund nie weryfikuje i nie aktualizuje stron i treści pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystanie z takich stron i treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Experior Venture Fund nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z treści i stron podmiotów trzecich.

Osoba wchodząca, na którykolwiek z elementów strony Experior Venture Fund, niniejszym akceptuje powyższe postanowienia.

 

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund ASI został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

pfrventures.pl

PFR Ventures

Kontakt

office@evf.com.pl

ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa
Budynek Agory

Informacje prawne

Jesteśmy Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną przez KNF do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Copyright © 2016 Experior Sp. z o.o. Venture Fund I ASI SKA - All rights reserved

Polityka prywatności / Polityka cookies