W związku ze zmianami w Kodeksie Spółek Handlowych i nowym wymogiem wynikającym z Art. 5 par. 5 KSH, komunikacja z akcjonariuszami będzie prowadzona na poniżej podstronie.

Wprowadź hasło, aby zobaczyć treść

Projekt współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.programszwajcarski.gov.pl

ikony swiss

Experior Venture Fund został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym.

www.kfk.org.pl

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Kontakt

office@evf.com.pl

al. Przyjaciół 6/7, 00-565 Warszawa